Na koszty wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wpływ mają opłaty za licencję, wdrożenie oraz koszty opieki powdrożeniowej. Koszty zakupu licencji ponoszone są jednorazowo i obejmują aktualizacje przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Oferujemy dwa sposoby licencjonowania - według liości stanowisk (lub użytkowników) oraz "na firmę" - bez limitu.

Zakup licencji

Koszty zakupu licencji ponoszone są jednorazowo i obejmują aktualizacje przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Oferujemy następujący system licencjonowania oprogramowania:
  1. Kancelaria Madar 4.0 - do 3 stanowisk cena: 1400 zł netto
  2. Kancelaria Madar 4.0 on-site bez limitu stanowisk na firmę - cena: 4000 zł netto.
Licencje prawo używania programu wyłącznie przez pracowników firmy niezależnie od lokalizacji. Licencja nie upoważnia do wypożyczania/dzierżawy oprogramowania.

Wsparcie techniczne

W okresie 12 miesięcy od zakupu udzielane jest wsparcie, pozwalające na:
  1. uzyskanie pomocy technicznej - telefonicznej bądź poprzez e-mail, dotyczące:
    • instalacji oprogramowania, współpracy z systemami operacyjnymi i urządzeniami zewnętrznymi,
    • merytoryki działania programu, jego funkcjonalności i konfiguracji,
  2. dostęp do aktualnych wersji programu, uwzględniających zmiany przepisów prawa oraz nowe funkcje i moduły, zgodnie z z rozwojem programów.
W kolejnych latach istnieje możliwość wykupu aktualizacji, na następne 12 miesięcy.

Dodatkowe usługi i szkolenia

Dodatkowe usługi oraz szkolenie pracowników rozliczane jest według stawki godzinowej. Istnieje również możliwość indywidualnych adaptacji programu do wymagań klientów.
W przypadku konieczności wizyt w siedzibie klienta spoza województwa śląskiego, klienci pokrywają koszty dojazdu.
Chętnie odpowiemy na Państwa dodatkowe pytania. Możemy również umówić się na wizytę prezentacyjną.